Danh sách

Preme

0
Preme - SĐK VN1-740-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Preme Viên nén bao đường - Cyproterone acetate, Ethinylestradiol

Diora 21

0
Diora 21 - SĐK VN2-589-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Diora 21 Viên nén bao đường - Levonorgestrel (D-Norgestrel) 0,15mg; Ethinylestradiol 0,03mg

Dior 21

0
Dior 21 - SĐK VN1-612-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dior 21 Viên nén - Levonorgestrel (D-Norgestrel); Ethinylestradiol

Dior 28

0
Dior 28 - SĐK VN1-613-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dior 28 Viên nén - Levonorgestrel (D-Norgestrel); Ethinylestradiol

Contracep

0
Contracep - SĐK VN-8167-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Contracep Dung dịch tiêm - Medroxyprogesterone

Anna

0
Anna - SĐK VN1-739-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Anna Viên nén bao đường - Levonorgestrel; Ethinylestradiol

Anna

0
Anna - SĐK VN-18270-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Anna Viên nén bao đường - Levonorgestrel 0,15mg; Ethinyl estradiol 0,03mg

Tiffyrub

0
Tiffyrub - SĐK VN-19538-15 - Thuốc khác. Tiffyrub Thuốc mỡ - Menthol 3g; Camphor 5,2g; Eucalyptus oil 1,5g

Cadexcin N

0
Cadexcin N - SĐK VN-6417-02 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Cadexcin N Dung dịch nhỏ mắt nhỏ tai - Dexamethasone, Neomycin

Izac

0
Izac - SĐK VN-4646-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Izac Viên ngậm - Neomycin, Bacitracin, Amylocaine