Danh sách

Decmiron

0
Decmiron - SĐK VN-6534-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Decmiron Viên nén - Gliclazid

Teretect A

0
Teretect A - SĐK VN-9073-09 - Thuốc khác. Teretect A dung dịch tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch -

Mytavist Plus

0
Mytavist Plus - SĐK VN-9072-09 - Thuốc khác. Mytavist Plus Viên nén bao phim -

Libestor 10

0
Libestor 10 - SĐK VN-8527-09 - Thuốc khác. Libestor 10 Viên nén bao phim -

Fe-fort

0
Fe-fort - SĐK VN-8526-09 - Thuốc khác. Fe-fort Si-rô -

Z-Plex

0
Z-Plex - SĐK VN-13598-11 - Thuốc khác. Z-Plex si rô - Thiamine HCL, Riboflavin, Pyridoxine HCL, Nicotinamid, Zinc

Oxecone S

0
Oxecone S - SĐK VN-7620-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Oxecone S Viên nén nhai - Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simethicone

Stomamedin

0
Stomamedin - SĐK VN-5893-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Stomamedin Viên nang - Omeprazol

Knotaz

0
Knotaz - SĐK VN-11784-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Knotaz Viên nén bao tan trong ruột - Pantoprazole Sodium

Don-A

0
Don-A - SĐK VN-12292-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Don-A Hỗn dịch - Domperidone