Danh sách

Glizym-80

0
Glizym-80 - SĐK VN-7143-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glizym-80 Viên nén - Gliclazide

Finascar-850

0
Finascar-850 - SĐK VN-7142-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Finascar-850 Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride
Thuốc Glizym-M - SĐK VN-7144-08

Glizym-M

0
Glizym-M - SĐK VN-7144-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glizym-M Viên nén - Gliclazide; Metformin Hydrochloride

Sinalax

0
Sinalax - SĐK VN-6638-08 - Thuốc khác. Sinalax Bột để uống - Lactitol Monohydrate

Finascar-500

0
Finascar-500 - SĐK VN-7141-08 - Thuốc khác. Finascar-500 Viên nén bao phim - Metformin HCl

Lansina Capsule

0
Lansina Capsule - SĐK VN-6635-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Lansina Capsule Viên nang - Lansoprazole

Ry-Ril-250mg

0
Ry-Ril-250mg - SĐK VN-6636-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ry-Ril-250mg Viên nang - Azithromycin

Ry-Ril-500mg

0
Ry-Ril-500mg - SĐK VN-6637-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ry-Ril-500mg Viên nén bao phim - Azithromycin dihydrate

Hyaron 400

0
Hyaron 400 - SĐK VN-6131-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Hyaron 400 Viên nén - Albendazole

Cefixim Capsule

0
Cefixim Capsule - SĐK VN-7140-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefixim Capsule Viên nang - Cefixime