Danh sách

Perglim M-1

0
Perglim M-1 - SĐK VN-10407-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Perglim M-1 Viên nén (phóng thích chậm) - Glimepiride; Metformine Hydrochloride

Perglim M-2

0
Perglim M-2 - SĐK VN-10408-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Perglim M-2 Viên nén phóng thích chậm - Glimepiride; Metformine Hydrochloride