Danh sách

Kesude tab

0
Kesude tab - SĐK VN-21642-18 - Khoáng chất và Vitamin. Kesude tab Viên nén bao phim - Prothionamide 250mg

Orolys

0
Orolys - SĐK VN-20494-17 - Thuốc phụ khoa. Orolys Viên nang mềm đặt âm đạo - Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat) 35000 IU; Nystatin 100000 IU; Polymycin B sulfate 35000 IU

Strecalis

0
Strecalis - SĐK VN-21012-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Strecalis Viên nén bao phim - Eperison HCl 50mg

Apruxton

0
Apruxton - SĐK VN-21273-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Apruxton Hỗn dịch uống - Almagat 1,5g/15ml

Seodeli Tablet

0
Seodeli Tablet - SĐK VN-19464-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Seodeli Tablet Viên nén - Trimebutin maleat 200mg

Bimetin Tablets

0
Bimetin Tablets - SĐK VN-19491-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Bimetin Tablets Viên nén - Trimebutine maleate 100mg

Muscat Tab

0
Muscat Tab - SĐK VN-21958-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Muscat Tab Viên nén bao phim - Mosapride Citrate (dưới dạng Mosapride Citrate dihydrate) 5mg

Codexto Tab

0
Codexto Tab - SĐK VN-22419-19 - Thuốc tim mạch. Codexto Tab Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calcium) 20 mg

Kesude tab

0
Kesude tab - SĐK VN-21642-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Kesude tab Viên nén bao phim - Prothionamide 250mg

Artesunat 50mg

0
Artesunat 50mg - SĐK VD-10618-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Artesunat 50mg - Artesunat 50mg