Danh sách

Sulo-Fadrol

0
Sulo-Fadrol - SĐK VN-5095-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sulo-Fadrol Bột đông khô pha tiêm-40mg Methyl prednisolone - Methylprednisolone sodium succinate

Methylprednisolone sodium succinate

0
Methylprednisolone sodium succinate - SĐK VN-8646-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylprednisolone sodium succinate Bột đông khô để pha tiêm - Methylprednisolone