Danh sách

Dầu Phong bảo Thái hoà

0
Dầu Phong bảo Thái hoà - SĐK VND-0939-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu Phong bảo Thái hoà Thuốc nước dùng ngoài - Vỏ quít, Tạo giác, Long não, Xương bồ, Thương nhĩ tử

Xuân nữ bạch phụng tố

0
Xuân nữ bạch phụng tố - SĐK V1123-H12-10 - Thuốc khác. Xuân nữ bạch phụng tố - ích mẫu, hương phụ, đương qui, địa cốt bì, sinh địa, xuyên khung, bạch truật, trần bì

Phước Linh Hoá đàm kim đơn

0
Phước Linh Hoá đàm kim đơn - SĐK V1224-H12-10 - Thuốc khác. Phước Linh Hoá đàm kim đơn - Lá muồng, Hậu phác nam, Kim ngân hoa, Hắc sửu, Xa tiền tử

Phước Linh nhân trần thảo

0
Phước Linh nhân trần thảo - SĐK V432-H12-10 - Thuốc khác. Phước Linh nhân trần thảo - Nhân trần, bạch truật, phục linh, trư linh, trạch tả, xa tiền tử, đảng sâm, ý dĩ

Phước Linh nhân trần thảo

0
Phước Linh nhân trần thảo - SĐK V432-H12-10 - Thuốc khác. Phước Linh nhân trần thảo Thuốc nước - Nhân trần, Bạch truật, phục linh, trư linh, trạch tả, xa tiền tử, đảng sâm, ý dĩ