Danh sách

Herpex

0
Herpex - SĐK VN-6058-01 - Khoáng chất và Vitamin. Herpex Viên nén - Acyclovir

Fungicide

0
Fungicide - SĐK VN-9385-05 - Khoáng chất và Vitamin. Fungicide Viên nén - Ketoconazole

Torbeta SR

0
Torbeta SR - SĐK VN-10379-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Torbeta SR Viên nén phóng thích chậm - Metformin

Torbeta SR

0
Torbeta SR - SĐK VN-10380-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Torbeta SR Viên nén phóng thích chậm - Metformin

Rogelin 2MF

0
Rogelin 2MF - SĐK VN-1065-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Rogelin 2MF Viên nén - Metformin hydrochloride, Rosiglitazone maleate

Rogelin 4MF

0
Rogelin 4MF - SĐK VN-1066-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Rogelin 4MF Viên nén - Metformin hydrochloride, Rosiglitazone maleate

Rogelin 2

0
Rogelin 2 - SĐK VN-9758-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Rogelin 2 Viên nén - Rosiglitazone

Rogelin 4

0
Rogelin 4 - SĐK VN-9386-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Rogelin 4 Viên nén - Rosiglitazone

Azulix 1

0
Azulix 1 - SĐK VN-10372-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Azulix 1 Viên nén - Glimepiride

Azulix 2

0
Azulix 2 - SĐK VN-10373-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Azulix 2 Viên nén - Glimepiride