Danh sách

Gentamicin 80mg/2ml

0
Gentamicin 80mg/2ml - SĐK VN-7979-03 - Khoáng chất và Vitamin. Gentamicin 80mg/2ml Dung dịch tiêm - Gentamicin

Chloramphenicol

0
Chloramphenicol - SĐK VN-9177-04 - Khoáng chất và Vitamin. Chloramphenicol Viên nang - Chloramphenicol

Gentamicin 80mg/2ml

0
Gentamicin 80mg/2ml - SĐK VN-7979-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Gentamicin 80mg/2ml Dung dịch tiêm - Gentamicin

Chloramphenicol

0
Chloramphenicol - SĐK VN-9177-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Chloramphenicol Viên nang - Chloramphenicol

Ciprofloxacin Tablets USP 500mg

0
Ciprofloxacin Tablets USP 500mg - SĐK VN-3191-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ciprofloxacin Tablets USP 500mg Viên nén bao phim-500mg Ciprofloxacin - Ciprofloxacin hydrochloride

Benzathine Penicillin injection USP 1,2 Mega

0
Benzathine Penicillin injection USP 1,2 Mega - SĐK VN-3557-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Benzathine Penicillin injection USP 1,2 Mega Bột pha tiêm-1g - Benzathine Penicillin G