Danh sách

Tro-Padol-Flu

0
Tro-Padol-Flu - SĐK VN-3556-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tro-Padol-Flu Viên nén bao đường - Paracetamol, Chlorpheniramine maleate, Vitamin C