Danh sách

Thuốc Hoàn tiêu viêm - SĐK V1082-H12-10

Hoàn tiêu viêm

0
Hoàn tiêu viêm - SĐK V1082-H12-10 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Hoàn tiêu viêm Hoàn cứng - Cỏ mực, Dấp cá, Hoàng đằng, Kinh giới, Lá dâu, Lá lốt, Mã đề, Muồng trâu, Nghệ, Ngải cứu, Sâm đại hành

Bột nhuận tràng

0
Bột nhuận tràng - SĐK V1081-H12-10 - Thuốc khác. Bột nhuận tràng - Bột khô chuối xiêm, bột khô lá muồng trâu, bột khô trần bì