Danh sách

Caelyx

0
Caelyx - SĐK VN2-583-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Caelyx Hỗn dịch đậm đặc pha dịch truyền tĩnh mạch - Doxorubicin HCl20mg/ 10ml

Geme TTY

0
Geme TTY - SĐK VN3-134-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Geme TTY Dung dịch tiêm truyền - Gemcitabin hydroclorid 38mg/ml