Danh sách

Bom-Vital Plus

0
Bom-Vital Plus - SĐK VN-5075-10 - Thuốc khác. Bom-Vital Plus Sirô - Ferrous Gluconat, Calcium lactate, L-Lysin HCl, Thiamine HCl, Riboflavin, Pyridoxin HCl...

Lazaci

0
Lazaci - SĐK VN-12218-11 - Thuốc khác. Lazaci Viên nén đặt âm đạo - Tinidazole, Miconazole Nitrate, Neomycin Sulphate tương đương Neomycin 20mg

Lovemore 20

0
Lovemore 20 - SĐK VN-10821-10 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Lovemore 20 Viên nén bao phim - Tadalafil

Nolipit-10

0
Nolipit-10 - SĐK VN-14533-12 - Thuốc tim mạch. Nolipit-10 Viên nén bao phim - Atorvastatin calcium

Osazit oral suspension

0
Osazit oral suspension - SĐK VN-5076-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Osazit oral suspension Sirô khô - Azithromycin

Tupod Dry powder for oral suspension

0
Tupod Dry powder for oral suspension - SĐK VN-15297-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tupod Dry powder for oral suspension Bột pha hỗn dịch uống - Cefpodoxime proxetil

Osavix dry powder for oral suspension

0
Osavix dry powder for oral suspension - SĐK VN-14972-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Osavix dry powder for oral suspension Bột pha hỗn dịch uống - Amoxicilin trihydrate; clavulanate kali

Napanam Dry Powder for oral suspension

0
Napanam Dry Powder for oral suspension - SĐK VN-14532-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Napanam Dry Powder for oral suspension Bột pha hỗn dịch uống - Amoxicillin

Fosty 125

0
Fosty 125 - SĐK VN-14530-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fosty 125 Bột pha hỗn dịch - Cefuroxime Axetil

Fosty 250

0
Fosty 250 - SĐK VN-14531-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fosty 250 Viên nén bao phim - Cefuroxime Axetil