Danh sách

Xuzulex

0
Xuzulex - SĐK VN-10024-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Xuzulex Thuốc xịt mũi - Xylometazoline

Mexalon Nasal Spray

0
Mexalon Nasal Spray - SĐK VN-9821-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Mexalon Nasal Spray Thuốc xịt mũi - Oxymetazoline

Xuzulex Nasal Spray 0,1%

0
Xuzulex Nasal Spray 0,1% - SĐK VN-15809-12 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Xuzulex Nasal Spray 0,1% Thuốc xịt mũi - Xylometazoline hydrochloride

Mexalon Nasal Spray 0,5mg/ml

0
Mexalon Nasal Spray 0,5mg/ml - SĐK VN-15806-12 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Mexalon Nasal Spray 0,5mg/ml Thuốc xịt mũi - Oxymetazoline Hydrochloride

Con you hemo ointment

0
Con you hemo ointment - SĐK VN-9820-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Con you hemo ointment Thuốc mỡ bôi da - Neomycin, Hydrocortisone, Dibucaine

Con-You Hemo Ointment

0
Con-You Hemo Ointment - SĐK VN-17002-13 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Con-You Hemo Ointment Thuốc mỡ bôi da - Neomycin (dưới dạng Neomycin sulphat) 6mg/1g; Hydrocortison (dưới dạng Hydrocortison acetat) 5mg/1g; Dibucain HCl 5mg/1g; Esculin 10mg/1g

U Chu Loratadine

0
U Chu Loratadine - SĐK VN-9823-05 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. U Chu Loratadine Viên nén - Loratadine

Mezinet tablets 5mg

0
Mezinet tablets 5mg - SĐK VN-15807-12 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Mezinet tablets 5mg Viên nén - Mequitazine

“U-Chu” Loratadine Tablet 10mg

0
"U-Chu" Loratadine Tablet 10mg - SĐK VN-15805-12 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. "U-Chu" Loratadine Tablet 10mg Viên nén - Loratadine

Toricam

0
Toricam - SĐK VN-9822-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Toricam Viên nang - Piroxicam