Danh sách

Xyzal

0
Xyzal - SĐK VN-5682-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Xyzal Viên bao phim - Levocetirizine dihydrochloride

Zyrtec

0
Zyrtec - SĐK VN-5683-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zyrtec Viên bao phim - Cetirizine Dihydrochloride
Thuốc Zyrtec - SĐK VN-20768-17

Zyrtec

0
Zyrtec - SĐK VN-20768-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zyrtec Viên nén bao phim - Cetirizin dihydrochlorid 10mg
Thuốc Xyzal - SĐK VN-19469-15

Xyzal

0
Xyzal - SĐK VN-19469-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Xyzal Viên nén bao phim - Levocetirizine dihydrochloride. 5mg