Danh sách

Somatostatin-Eumedica

0
Somatostatin-Eumedica - SĐK VN-13125-11 - Thuốc khác. Somatostatin-Eumedica Bột pha dung dịch truyền - Somatostatin acetate hydrate

Atarax

0
Atarax - SĐK VN-11059-10 - Thuốc hướng tâm thần. Atarax Viên nén bao phim - Hydroxyzine hydrochloride

Nootropil

0
Nootropil - SĐK VN-15056-12 - Thuốc hướng tâm thần. Nootropil Dung dịch truyền - Piracetam

Keppra 250mg

0
Keppra 250mg - SĐK VN-15908-12 - Thuốc hướng tâm thần. Keppra 250mg Viên nén bao phim - Levetiracetam
Thuốc Atarax - SĐK VN-21287-18

Atarax

0
Atarax - SĐK VN-21287-18 - Thuốc hướng tâm thần. Atarax Viên nén bao phim - Hydroxyzine hydrochloride 25mg
Thuốc Nootropil - SĐK VN-17717-14

Nootropil

0
Nootropil - SĐK VN-17717-14 - Thuốc hướng tâm thần. Nootropil Viên nén bao phim - Piracetam 800mg
Thuốc Keppra - SĐK VN-18676-15

Keppra

0
Keppra - SĐK VN-18676-15 - Thuốc hướng tâm thần. Keppra Viên nén bao phim - Levetiracetam 500mg

Zyrtec

0
Zyrtec - SĐK VN-8314-09 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zyrtec Dung dịch uống - Cetirizine Dihydrochloride