Danh sách

Cipbios 500

0
Cipbios 500 - SĐK VN-10051-05 - Khoáng chất và Vitamin. Cipbios 500 Viên nén bao phim - Ciprofloxacin

Urothro 150

0
Urothro 150 - SĐK VN-10056-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Urothro 150 Viên nén bao phim - Roxithromycin

Uflox 200

0
Uflox 200 - SĐK VN-10053-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Uflox 200 Viên nén bao phim - Ofloxacin

Udoxil 500

0
Udoxil 500 - SĐK VN-10052-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Udoxil 500 Viên nang - Cefadroxil

Cipbios 500

0
Cipbios 500 - SĐK VN-10051-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cipbios 500 Viên nén bao phim - Ciprofloxacin

Uniflam 400

0
Uniflam 400 - SĐK VN-10054-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Uniflam 400 Viên bao - Ibuprofen

Uniflam 600

0
Uniflam 600 - SĐK VN-10055-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Uniflam 600 Viên nén bao - Ibuprofen