Danh sách

Thuốc Azodra 100 - SĐK VN-22481-19

Azodra 100

0
Azodra 100 - SĐK VN-22481-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Azodra 100 Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sidenafil citrat) 100 mg

Women Easy No Bub

0
Women Easy No Bub - SĐK VN-10916-10 - Thuốc khác. Women Easy No Bub Viên nén bao phim - Levonorgestrel

Novotec-70

0
Novotec-70 - SĐK VN-10079-10 - Thuốc khác. Novotec-70 Viên nén - Alendronate Natri

Citivas 10

0
Citivas 10 - SĐK VN-8101-09 - Thuốc tim mạch. Citivas 10 Viên nén bao phim - Atorvastatin calcium

Citivas 20

0
Citivas 20 - SĐK VN-8102-09 - Thuốc tim mạch. Citivas 20 Viên nén bao phim - Atorvastatin calcium

Citivas 20

0
Citivas 20 - SĐK VN-21143-18 - Thuốc tim mạch. Citivas 20 Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 20mg

Nedomir-100

0
Nedomir-100 - SĐK VN-8103-09 - Thuốc hướng tâm thần. Nedomir-100 Viên nén bao phim - Sertraline HCl

Nedomir-25

0
Nedomir-25 - SĐK VN-8104-09 - Thuốc hướng tâm thần. Nedomir-25 Viên nén bao phim - Sertraline HCl

Nedomir-50

0
Nedomir-50 - SĐK VN-8105-09 - Thuốc hướng tâm thần. Nedomir-50 Viên nén bao phim - Sertraline HCl

Novotec-10

0
Novotec-10 - SĐK VN-8106-09 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Novotec-10 Viên nén - Natri Alendronate