Danh sách

Fiamax 200

0
Fiamax 200 - SĐK VN-0790-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fiamax 200 Viên nén bao phim-200mg - Cefixime

Fiamax 100

0
Fiamax 100 - SĐK VN-0789-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fiamax 100 Viên nén phân tán-100mg - Cefixime

Clariom

0
Clariom - SĐK VN-5359-01 - Khoáng chất và Vitamin. Clariom Viên nén bao phim - Clarithromycin

Synalgin

0
Synalgin - SĐK VN-7011-08 - Thuốc khác. Synalgin Viên nang - Paracetamol, Dextropropoxyphene HCl

Omeplus

0
Omeplus - SĐK VN-9470-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Omeplus Viên nang - Omeprazole

Teratop

0
Teratop - SĐK VN-4783-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Teratop Viên nén bao tan ở ruột 40mg Pantoprazole - Pantoprazole Natri Sesquihydrate

Omeplus

0
Omeplus - SĐK VN-12268-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Omeplus Viên nang - Omeprazole

Tinimax

0
Tinimax - SĐK VN-5361-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tinimax Viên nén bao phim - Tinidazole

Rothximax

0
Rothximax - SĐK VN-5360-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rothximax Viên nén bao phim - Roxithromycin

Norfloxcin

0
Norfloxcin - SĐK VN-6147-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Norfloxcin Viên nén bao phim - Norfloxacin