Danh sách

Lectacin Tab

0
Lectacin Tab - SĐK VN-8851-04 - Khoáng chất và Vitamin. Lectacin Tab Viên nén - Levofloxacine

Funkil

0
Funkil - SĐK VN-6752-02 - Khoáng chất và Vitamin. Funkil Viên nén - Ketoconazole

Clamycef

0
Clamycef - SĐK VN-6751-02 - Khoáng chất và Vitamin. Clamycef Viên nang - Clindamycin

Gywell Vaginal Soft Capsule

0
Gywell Vaginal Soft Capsule - SĐK VN-7402-08 - Thuốc phụ khoa. Gywell Vaginal Soft Capsule Viên nang mềm - Neomycin sulfate; Polymyxin B Sulfate; Nystatin

Minndrop

0
Minndrop - SĐK VN-9883-10 - Thuốc khác. Minndrop Dung dịch nhỏ măt - Allantoin; pyridoxine HCL; Tocopherol acetat; aminoethyl sulfonic acid; natri chondroitin sulfat

Uni-Calciol

0
Uni-Calciol - SĐK VN-8948-09 - Thuốc khác. Uni-Calciol Viên nang mềm -

Unitoba

0
Unitoba - SĐK VN-8949-09 - Thuốc khác. Unitoba Dung dịch nhỏ mắt -

Octacin

0
Octacin - SĐK VN-8947-09 - Thuốc khác. Octacin Dung dịch nhỏ mắt -

Epixim Capsule

0
Epixim Capsule - SĐK VN-8671-09 - Thuốc khác. Epixim Capsule Viên nang -

Alsoben

0
Alsoben - SĐK VN-8946-09 - Thuốc khác. Alsoben Viên nén -