Danh sách

Lecoject Inj

0
Lecoject Inj - SĐK VN-9251-04 - Khoáng chất và Vitamin. Lecoject Inj Dung dịch tiêm - Lincomycin

Fotasub

0
Fotasub - SĐK VN-0401-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fotasub Bột pha tiêm - Sulbactam, Cefoperazone

Fonalocin

0
Fonalocin - SĐK VN-0400-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fonalocin Viên nén-200mg - Ofloxacin

Focixime

0
Focixime - SĐK VN-0707-06 - Khoáng chất và Vitamin. Focixime Viên nang-200mg - Cefixime

Cinarosip

0
Cinarosip - SĐK VN-0399-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cinarosip Viên nén- 500mg - Ciprofloxacin

Cezonba Inj 2g

0
Cezonba Inj 2g - SĐK VN-5583-10 - Khoáng chất và Vitamin. Cezonba Inj 2g Bột pha tiêm - Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium

Cefxon Inj.1g

0
Cefxon Inj.1g - SĐK VN-2550-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefxon Inj.1g Thuốc bột pha tiêm-1g Ceftriaxone - Ceftriaxone sodium

Union Dexamethasone

0
Union Dexamethasone - SĐK VN-10427-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Union Dexamethasone Dung dịch tiêm - Dexamethasone

Gifizide

0
Gifizide - SĐK VN-5101-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gifizide Viên nén - Gliclazide

Union Prednisolone Tab

0
Union Prednisolone Tab - SĐK VN-8859-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Union Prednisolone Tab Viên nén - Prednisolone