Danh sách

Efferalgan

0
Efferalgan - SĐK VN-21217-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Efferalgan Viên đạn - Paracetamol 300mg

Efferalgan

0
Efferalgan - SĐK VN-21413-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Efferalgan Bột sủi bọt để pha dung dịch uống - Paracetamol 250 mg
Thuốc Efferalgan - SĐK VN-20952-18

Efferalgan

0
Efferalgan - SĐK VN-20952-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Efferalgan Viên đạn - Paracetamol 80mg
Thuốc Efferalgan Codeine - SĐK VN-20953-18

Efferalgan Codeine

0
Efferalgan Codeine - SĐK VN-20953-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Efferalgan Codeine Viên nén sủi bọt - Paracetamol 500mg; Codein phosphat 30mg

Efferalgan

0
Efferalgan - SĐK VN-21849-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Efferalgan Bột sủi bọt để pha hỗn dịch uống - Paracetamol 150 mg
Thuốc Efferalgan - SĐK VN-21850-19

Efferalgan

0
Efferalgan - SĐK VN-21850-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Efferalgan Thuốc đạn - Paracetamol 150 mg
Thuốc Efferalgan - SĐK VN-21216-18

Efferalgan

0
Efferalgan - SĐK VN-21216-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Efferalgan Viên nén sủi bọt - Paracetamol 500mg