Danh sách

Duotrol

0
Duotrol - SĐK VN-6073-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Duotrol Viên nén - Metformin, Glibenclamide

Duotrol

0
Duotrol - SĐK VN-19750-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Duotrol Viên nén - Glyburide 5mg; Metformin hydrochloride 500mg