Danh sách

Gliclazide 60mg MR Valpharma

0
Gliclazide 60mg MR Valpharma - SĐK VN-21531-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gliclazide 60mg MR Valpharma Viên nén giải phóng có kiểm soát - Gliclazid 60mg

Golddicron

0
Golddicron - SĐK VN-18660-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Golddicron Viên nén giải phóng có kiểm soát - Gliclazide 30mg

Asgizole

0
Asgizole - SĐK VN-18249-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Asgizole Viên nén bao phim tan trong ruột - Esomeprazole (dưới dạng Esomeprazole magnesium dihydrate) 20mg

Assozole

0
Assozole - SĐK VN-19863-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Assozole Viên nang chứa pellet kháng acid dạ dày - Omeprazole 20mg

Goldesome

0
Goldesome - SĐK VN-19113-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Goldesome Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesium dihydrat) 40mg
Thuốc Goldesome - SĐK VN-19112-15

Goldesome

0
Goldesome - SĐK VN-19112-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Goldesome Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesium dihydrat) 20mg