Danh sách

Purgon

0
Purgon - SĐK VN-8244-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Purgon Dung dịch tiêm - Follitropin beta

Purgon

0
Purgon - SĐK VN-8245-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Purgon Dung dịch tiêm - Follitropin beta

Orgalutran

0
Orgalutran - SĐK VN-7707-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Orgalutran Dung dịch tiêm - Ganirelix

Elonva

0
Elonva - SĐK VN1-651-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Elonva Dung dịch tiêm - Corifollitropin alfa

Elonva

0
Elonva - SĐK VN1-650-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Elonva Dung dịch tiêm - Corifollitropin alfa

Orgalutran

0
Orgalutran - SĐK VN-7760-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Orgalutran Dung dịch tiêm - Ganirelix

Orgalutran

0
Orgalutran - SĐK VN-18375-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Orgalutran Dung dịch tiêm - Ganirelix 0,25 mg/1 bơm tiêm

Puregon

0
Puregon - SĐK QLSP-885-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Puregon Dung dịch tiêm - Follitropin beta 300 IU/0,36 ml

Puregon

0
Puregon - SĐK QLSP-884-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Puregon Dung dịch tiêm - Follitropin beta 600 IU/0,72 ml

Puregon

0
Puregon - SĐK VN-8885-09 - Thuốc khác. Puregon Dung dịch tiêm -