Danh sách

Flutiflow 120

0
Flutiflow 120 - SĐK VN-20395-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Flutiflow 120 Hỗn dịch xịt mũi - Fluticason propionat 0,5mg/g tương đương 50mcg/ liều xịt

Flutiflow 60

0
Flutiflow 60 - SĐK VN-20396-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Flutiflow 60 Hỗn dịch xịt mũi - Fluticason propionat 0,5mg/g tương đương 50mcg/ liều xịt