Danh sách

Rhaminas

0
Rhaminas - SĐK VD-21959-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Rhaminas Viên nén bao phim - Glucosamin (dưới dạng Glucosamin sulfat natri chlorid) 392,6 mg; Chondroitin sulfat natri 400 mg