Danh sách

Sevorane

0
Sevorane - SĐK VN-19755-16 - Thuốc khác. Sevorane Dung dịch hít - Sevofluran 100% v/v

Forane

0
Forane - SĐK VN-20123-16 - Thuốc khác. Forane Dung dịch để hít - Isofluran 99,9% kl/kl

Chirocaine

0
Chirocaine - SĐK VN-20363-17 - Thuốc gây tê - mê. Chirocaine Dung dịch tiêm - Mỗi 10ml dung dịch chứa Levobupivacaine (dưới dạng Levobupivacaine Hydrochloride) 5mg