Danh sách

Xanalin

0
Xanalin - SĐK VN-6011-01 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Xanalin Dung dịch nhỏ mắt - Polymyxin B, Neomycin, gramicidin

Zvezdochka Nasal Drops 0,1%

0
Zvezdochka Nasal Drops 0,1% - SĐK VD-9981-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Zvezdochka Nasal Drops 0,1% - Xylometazolin hydroclorid 0,1%

Xicobel

0
Xicobel - SĐK VNA-3361-00 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Xicobel Dung dịch nhỏ mắt - Diphenhydramine hydrochloride

Zymar

0
Zymar - SĐK VN-2092-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Zymar Dung dịch nhỏ mắt-0.3mg/ml - Gatifloxacin

Xuzulex

0
Xuzulex - SĐK VN-10024-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Xuzulex Thuốc xịt mũi - Xylometazoline

Xylo Balan 0,05% 10ml

0
Xylo Balan 0,05% 10ml - SĐK VN-7847-03 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Xylo Balan 0,05% 10ml Dung dịch nhỏ mũi - Xylometazoline

Viotto

0
Viotto - SĐK V1347-H12-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Viotto Dung dịch nhỏ mắt - Chlorpheniramine maleate, Vitamin B6, dexphanthenol, sodium chloride, sodium borat,

Viotto

0
Viotto - SĐK VNA-0322-02 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Viotto Dung dịch thuốc nhỏ mắt - potassium Iodide

Vitamin A

0
Vitamin A - SĐK V365-H12-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Vitamin A Thuốc nhỏ mắt - Vitamin A

Vitamin A Faure

0
Vitamin A Faure - SĐK VN-5425-01 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Vitamin A Faure Thuốc nhỏ mắt - Vitamin A