Danh sách

Vitamin A

0
Vitamin A - SĐK V365-H12-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Vitamin A Thuốc nhỏ mắt - Vitamin A

Zymar

0
Zymar - SĐK VN-2092-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Zymar Dung dịch nhỏ mắt-0.3mg/ml - Gatifloxacin

Vitamin A Faure

0
Vitamin A Faure - SĐK VN-5425-01 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Vitamin A Faure Thuốc nhỏ mắt - Vitamin A
Thuốc Xylometazolin 0

Xylometazolin 0,05%

0
Xylometazolin 0,05% - SĐK VNA-5030-02 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Xylometazolin 0,05% Thuốc nhỏ mũi - Xylometazoline

Xylo Balan 0,1% 10ml

0
Xylo Balan 0,1% 10ml - SĐK VN-7848-03 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Xylo Balan 0,1% 10ml Dung dịch nhỏ mũi - Xylometazoline

Xylometazolin

0
Xylometazolin - SĐK VNB-4411-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Xylometazolin Dung dịch nhỏ mũi - Xylometazoline

Xanalin

0
Xanalin - SĐK VN-6011-01 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Xanalin Dung dịch nhỏ mắt - Polymyxin B, Neomycin, gramicidin

Xylometazolin 0,05%

0
Xylometazolin 0,05% - SĐK VNB-0481-00 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Xylometazolin 0,05% Thuốc nhỏ mũi - Xylometazoline

Xicobel

0
Xicobel - SĐK VNA-3361-00 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Xicobel Dung dịch nhỏ mắt - Diphenhydramine hydrochloride

Xylometazolin 0,05%

0
Xylometazolin 0,05% - SĐK V90-H12-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Xylometazolin 0,05% Thuốc xịt mũi - Xylometazoline hydrochloride