Danh sách

Zofarin 5

0
Zofarin 5 - SĐK VN2-199-13 - Thuốc khác. Zofarin 5 Viên nén không bao - Warfarin natri 5mg

Zonegran Tablets 100mg

0
Zonegran Tablets 100mg - SĐK VN1-249-10 - Thuốc khác. Zonegran Tablets 100mg Viên nén - Zonisamide

Zonegran viên nén 100mg

0
Zonegran viên nén 100mg - SĐK VN1-682-12 - Thuốc khác. Zonegran viên nén 100mg viên nén - Zonisamide

YSPTidact capsule

0
YSPTidact capsule - SĐK VN-5705-10 - Thuốc khác. YSPTidact capsule Viên nang cứng - Clindamycin HCl

Zostex

0
Zostex - SĐK VN-5009-10 - Thuốc khác. Zostex Viên nén - Brivudin

Yucomy tablet 200mg

0
Yucomy tablet 200mg - SĐK VN-5706-10 - Thuốc khác. Yucomy tablet 200mg Viên nén - Ketoconazol

Zvezdochka lor 0.15

0
Zvezdochka lor 0.15 - SĐK VD-19272-13 - Thuốc khác. Zvezdochka lor 0.15 Dung dịch thuốc xịt họng - Benzydamin hydroclorid 45 mg/30 ml

Yuhan Recover Tab

0
Yuhan Recover Tab - SĐK VN-9634-05 - Thuốc khác. Yuhan Recover Tab Viên nén - Urazamide

Zvezdochka lor 0.3

0
Zvezdochka lor 0.3 - SĐK VD-19273-13 - Thuốc khác. Zvezdochka lor 0.3 Dung dịch thuốc xịt họng - Benzydamin hydroclorid 45 mg/15 ml

Zaha

0
Zaha - SĐK VN-4950-10 - Thuốc khác. Zaha Thuốc nhỏ mắt - Azithromycin dihydrate