Danh sách

Zido-H 300

0
Zido-H 300 - SĐK VN-5418-10 - Thuốc khác. Zido-H 300 Viên nén bao phim - Zidovudin

Zvezdochka lor 0.3

0
Zvezdochka lor 0.3 - SĐK VD-19273-13 - Thuốc khác. Zvezdochka lor 0.3 Dung dịch thuốc xịt họng - Benzydamin hydroclorid 45 mg/15 ml

Zingiber

0
Zingiber - SĐK V77-H12-10 - Thuốc khác. Zingiber Viên nang - Gừng khô

Zingiber

0
Zingiber - SĐK V77-H12-10 - Thuốc khác. Zingiber - Gừng khô

Zodox- 10

0
Zodox- 10 - SĐK VN-9708-10 - Thuốc khác. Zodox- 10 Bột đông khô pha tiêm - Doxorubicine Hydrochloride

YSPTidact capsule

0
YSPTidact capsule - SĐK VN-5705-10 - Thuốc khác. YSPTidact capsule Viên nang cứng - Clindamycin HCl

Zodox- 50

0
Zodox- 50 - SĐK VN-9709-10 - Thuốc khác. Zodox- 50 Bột đông khô pha tiêm - Doxorubicine Hydrochloride

Yucomy tablet 200mg

0
Yucomy tablet 200mg - SĐK VN-5706-10 - Thuốc khác. Yucomy tablet 200mg Viên nén - Ketoconazol

Zofarin 1

0
Zofarin 1 - SĐK VN2-198-13 - Thuốc khác. Zofarin 1 Viên nén không bao - Warfarin natri 1mg

Yuhan Recover Tab

0
Yuhan Recover Tab - SĐK VN-9634-05 - Thuốc khác. Yuhan Recover Tab Viên nén - Urazamide