Danh sách

Microzyth 250

0
Microzyth 250 - SĐK VN-6961-02 - Khoáng chất và Vitamin. Microzyth 250 Viên nén - Azithromycin

Meyercipro

0
Meyercipro - SĐK VD-30774-18 - Khoáng chất và Vitamin. Meyercipro Viên nén bao phim - Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 500mg

Mibeviru 200mg

0
Mibeviru 200mg - SĐK VD-30849-18 - Khoáng chất và Vitamin. Mibeviru 200mg Viên nén - Aciclovir 200mg

Mibeviru 400 mg

0
Mibeviru 400 mg - SĐK VD-30850-18 - Khoáng chất và Vitamin. Mibeviru 400 mg Viên nén - Aciclovir 400mg

Micipro

0
Micipro - SĐK VN-5446-10 - Khoáng chất và Vitamin. Micipro Viên nén bao phim - Ciprofloxacin Hydrochloride

Microven

0
Microven - SĐK VN-2435-06 - Khoáng chất và Vitamin. Microven Viên nén không bao-480mg(80/400) - Trimethoprim, sulfamethoxazole

Microven-Forte

0
Microven-Forte - SĐK VN-2436-06 - Khoáng chất và Vitamin. Microven-Forte Viên nén không bao-960mg(160/800) - Trimethoprim, sulfamethoxazole

Microclore

0
Microclore - SĐK VN-1939-06 - Khoáng chất và Vitamin. Microclore Viên nang-500mg - Cefaclor

Microgat 200

0
Microgat 200 - SĐK VN-8809-04 - Khoáng chất và Vitamin. Microgat 200 Viên nén - Gatifloxacin