Danh sách

Zpro

0
Zpro - SĐK VN-10280-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Zpro Viên nang bao tan trong ruột - Omeprazole

Zylopyl Kit

0
Zylopyl Kit - SĐK VN-6310-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Zylopyl Kit Viên nén viên nang bao tan ở ruột - Lansoprazole (30mg), Tinidazole (500mg), Clarithromycin (250mg)

Zynol 300

0
Zynol 300 - SĐK VN-6311-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Zynol 300 Viên nén bao phim - Ranitidine

Zyom

0
Zyom - SĐK VN-0290-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Zyom Viên nang-20mg - Omeprazole

Yudigel II Suspension

0
Yudigel II Suspension - SĐK VN-7715-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Yudigel II Suspension Hỗn dịch uống - magnesium hydroxide, Aluminum hydroxide gel, Simethicone

Zegcatine 80

0
Zegcatine 80 - SĐK VD-30430-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Zegcatine 80 Viên nén - Drotaverin HCl 80 mg

Zelmac

0
Zelmac - SĐK VN-6336-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Zelmac Viên nén - Tegaserod

Ziegler

0
Ziegler - SĐK VD-19674-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Ziegler Viên nang cứng - Arginin HCl 500mg

Zantac

0
Zantac - SĐK VN-7663-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Zantac Dung dịch tiêm - Ranitidine

Zolmer

0
Zolmer - SĐK VN-0656-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Zolmer Viên nang-20mg - Omeprazole