Danh sách

Zpro

0
Zpro - SĐK VN-10280-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Zpro Viên nang bao tan trong ruột - Omeprazole

Zylopyl Kit

0
Zylopyl Kit - SĐK VN-6310-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Zylopyl Kit Viên nén viên nang bao tan ở ruột - Lansoprazole (30mg), Tinidazole (500mg), Clarithromycin (250mg)

Zynol 300

0
Zynol 300 - SĐK VN-6311-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Zynol 300 Viên nén bao phim - Ranitidine

Zyom

0
Zyom - SĐK VN-0290-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Zyom Viên nang-20mg - Omeprazole

Zastidin

0
Zastidin - SĐK VN-7473-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Zastidin Viên nang - Nizatidine

Zolmer

0
Zolmer - SĐK VN-0656-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Zolmer Viên nang-20mg - Omeprazole

Zep 20

0
Zep 20 - SĐK VN-10275-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Zep 20 Viên nang - Omeprazole

Zonda 200mg

0
Zonda 200mg - SĐK VD-1145-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Zonda 200mg Viên nang mềm - Arginine tidiacicate

Zerocid

0
Zerocid - SĐK VN-6698-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Zerocid Hỗn dịch uống - Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simethicone

Zovanta 40

0
Zovanta 40 - SĐK VN-5435-01 - Thuốc đường tiêu hóa. Zovanta 40 Viên nén bao tan ở ruột - Pantoprazole