Danh sách

Thuốc FLEBOGAMMA DIF 5g/50mL

0
Thuốc FLEBOGAMMA DIF Tiêm , Dung dịch 5 g/50mL NDC code 61953-0005. Hoạt chất Human Immunoglobulin G

Thuốc VISTASEAL

0
Thuốc VISTASEAL KIT NDC code 61953-0011. Hoạt chất

Thuốc VISTASEAL

0
Thuốc VISTASEAL KIT NDC code 61953-0012. Hoạt chất

Thuốc VISTASEAL

0
Thuốc VISTASEAL KIT NDC code 61953-0013. Hoạt chất

Thuốc VISTASEAL

0
Thuốc VISTASEAL KIT NDC code 61953-0014. Hoạt chất

Thuốc Flebogamma 0.05g/mL

0
Thuốc Flebogamma Tiêm , Dung dịch 0.05 g/mL NDC code 61953-0004. Hoạt chất Human Immunoglobulin G

Thuốc HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 10g/50mL

0
Thuốc HUMAN ALBUMIN GRIFOLS Dung dịch 10 g/50mL NDC code 61953-0001. Hoạt chất Albumin Human

Thuốc HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 12.5g/50mL

0
Thuốc HUMAN ALBUMIN GRIFOLS Dung dịch 12.5 g/50mL NDC code 61953-0002. Hoạt chất Albumin Human

Thuốc THROMBIN-JMI

0
Thuốc THROMBIN-JMI KIT NDC code 60793-705. Hoạt chất

Thuốc THROMBIN-JMI

0
Thuốc THROMBIN-JMI KIT NDC code 60793-205. Hoạt chất