Danh sách

Vaminolact

0
Vaminolact - SĐK VN-9057-04 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Vaminolact Dung dịch truyền tĩnh mạch - Các acid Amin

Sod UIm chloride 0,9%

0
Sod UIm chloride 0,9% - SĐK VNB-3661-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sod UIm chloride 0,9% Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - sodium chloride

Sodium Chloride

0
Sodium Chloride - SĐK VN-5787-01 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Chloride Dung dịch tiêm truyền - sodium chloride

Sodium Chloride

0
Sodium Chloride - SĐK VN-6075-01 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Chloride Dung dịch tiêm truyền - sodium chloride

Sterile Potassium Chloride Concentrate

0
Sterile Potassium Chloride Concentrate - SĐK VN-7778-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sterile Potassium Chloride Concentrate Dung dịch truyền - potassium chloride

Sterile Potassium Chloride Concentrate

0
Sterile Potassium Chloride Concentrate - SĐK VN-7779-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sterile Potassium Chloride Concentrate Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền - potassium chloride

Sulfate de magnesium 15% Aguettant

0
Sulfate de magnesium 15% Aguettant - SĐK VN-7509-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sulfate de magnesium 15% Aguettant Dung dịch tiêm tĩnh mạch - magnesium sulfate

Sod UIm chloride 0,9%

0
Sod UIm chloride 0,9% - SĐK VNB-0907-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sod UIm chloride 0,9% Dung dịch tiêm truyền - sodium chloride
Thuốc Vita Cglucose - SĐK VNA-4630-01

Vita Cglucose

0
Vita Cglucose - SĐK VNA-4630-01 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Vita Cglucose Viên nén ngậm - Glucose, Vitamin C

Reamberin

0
Reamberin - SĐK VN-8181-04 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Reamberin Dung dịch truyền - N-(1, deoxy-d glucitol-1-yl)-N methylamonium Na Succinat