Danh sách

Thuốc Exomuc 200mg - SĐK VN-10366-05

Exomuc 200mg

0
Exomuc 200mg - SĐK VN-10366-05 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Exomuc 200mg Cốm pha dung dịch uống - N-Acetylcysteine
Thuốc Tussihadi - SĐK VD-25097-16

Tussihadi

0
Tussihadi - SĐK VD-25097-16 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Tussihadi Viên nén bao đường - Guaifenesin 50 mg; Dextromethorphan HBr 5 mg; Clorpheniramin maleat 1,33 mg; Natri citrat 133 mg; Amoni clorid 50 mg;
Thuốc Acitys - SĐK VD-18820-13

Acitys

0
Acitys - SĐK VD-18820-13 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Acitys Thuốc bột uống - Acetylcystein 200mg
Thuốc Mucitux 50mg - SĐK VN-6666-02

Mucitux 50mg

0
Mucitux 50mg - SĐK VN-6666-02 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Mucitux 50mg Viên nén bao phim - Eprazinone
Thuốc Viên ngậm Bảo Thanh - SĐK VD-203156-13

Viên ngậm Bảo Thanh

0
Viên ngậm Bảo Thanh - SĐK VD-203156-13 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Viên ngậm Bảo Thanh Viên ngậm - Gừng 0.1g, Bạc hà 0.1mg, Qua lâu 0.2g, Xuyên bối mẫu 0.4g, Cát cánh 0.4g, Tỳ bà diệp 0.5g, Viễn chí 0.1g, Thanh bì 0.1g, Mật ong 0.125g, Ngũ vị 0.05g, Nhân sâm 0.1g, Phục linh 0.1g, Bán hạ 0.1g, Mơ 0.2g, Ô mai 0.5g, Cam thảo bắc 0.1g
Thuốc Halixol - SĐK VN-6144-08

Halixol

0
Halixol - SĐK VN-6144-08 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Halixol Siro - Ambroxol Hydrochloride
Thuốc Dexpin - SĐK VD-5127-08

Dexpin

0
Dexpin - SĐK VD-5127-08 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Dexpin Viên nén bao đường - Terpin hydrat, Dextromethorphan
Thuốc Bisolvon - SĐK VN-4740-07

Bisolvon

0
Bisolvon - SĐK VN-4740-07 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Bisolvon Viên nén - Bromhexine hydrochloride 8mg
Thuốc Flusort - SĐK VN-18900-15

Flusort

0
Flusort - SĐK VN-18900-15 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Flusort Thuốc xịt mũi - Fluticason propionat
Thuốc Exomuc - SĐK VN-15149-12

Exomuc

0
Exomuc - SĐK VN-15149-12 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Exomuc Cốm pha dung dịch uống - Acetylcysteine