Danh sách

Thuốc Bisolvon - SĐK VN-4740-07

Bisolvon

0
Bisolvon - SĐK VN-4740-07 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Bisolvon Viên nén - Bromhexine hydrochloride 8mg
Thuốc Salbuboston - SĐK VD-25143-16

Salbuboston

0
Salbuboston - SĐK VD-25143-16 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Salbuboston Viên nén - Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) 2mg
Thuốc Flusort - SĐK VN-18900-15

Flusort

0
Flusort - SĐK VN-18900-15 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Flusort Thuốc xịt mũi - Fluticason propionat
Thuốc Monte-H10 - SĐK VN-18904-15

Monte-H10

0
Monte-H10 - SĐK VN-18904-15 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Monte-H10 Viên nén bao phim - Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 10mg
Thuốc Exomuc - SĐK VN-15149-12

Exomuc

0
Exomuc - SĐK VN-15149-12 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Exomuc Cốm pha dung dịch uống - Acetylcysteine
Thuốc Monte-H4 - SĐK VN-9245-09

Monte-H4

0
Monte-H4 - SĐK VN-9245-09 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Monte-H4 Viên nhai - Montelukast
Thuốc Exomuc 200mg - SĐK VN-10366-05

Exomuc 200mg

0
Exomuc 200mg - SĐK VN-10366-05 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Exomuc 200mg Cốm pha dung dịch uống - N-Acetylcysteine
Thuốc Tussihadi - SĐK VD-25097-16

Tussihadi

0
Tussihadi - SĐK VD-25097-16 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Tussihadi Viên nén bao đường - Guaifenesin 50 mg; Dextromethorphan HBr 5 mg; Clorpheniramin maleat 1,33 mg; Natri citrat 133 mg; Amoni clorid 50 mg;
Thuốc Acitys - SĐK VD-18820-13

Acitys

0
Acitys - SĐK VD-18820-13 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Acitys Thuốc bột uống - Acetylcystein 200mg
Thuốc Mucitux 50mg - SĐK VN-6666-02

Mucitux 50mg

0
Mucitux 50mg - SĐK VN-6666-02 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Mucitux 50mg Viên nén bao phim - Eprazinone