Danh sách

Xylocaine Jelly

0
Xylocaine Jelly - SĐK VN-9797-05 - Thuốc gây tê - mê. Xylocaine Jelly Jelly - Lidocaine

Xylocaine Viscous

0
Xylocaine Viscous - SĐK VN-6464-02 - Thuốc gây tê - mê. Xylocaine Viscous Thuốc lỏng uống - Lidocaine

Xylonor spray

0
Xylonor spray - SĐK VN-0612-06 - Thuốc gây tê - mê. Xylonor spray Dung dịch phun mù - Lidocaine, Cetrimid

Xylocaine

0
Xylocaine - SĐK VN-6123-02 - Thuốc gây tê - mê. Xylocaine Dung dịch tiêm - Lidocaine

Xylocaine

0
Xylocaine - SĐK VN-6462-02 - Thuốc gây tê - mê. Xylocaine Thuốc mỡ - Lidocaine

Paciflam

0
Paciflam - SĐK VN-5118-10 - Thuốc gây tê - mê. Paciflam Dung dịch tiêm - Midazolam HCl

Popofo Injection

0
Popofo Injection - SĐK VN-9677-10 - Thuốc gây tê - mê. Popofo Injection Dung dịch tiêm - Propofol

Propofol 1% Kabi

0
Propofol 1% Kabi - SĐK VN-21383-18 - Thuốc gây tê - mê. Propofol 1% Kabi Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền tĩnh mạch - Mỗi 20ml chứa Propofol 200mg

Propofol-Lipuro 1% (10mg/ml)

0
Propofol-Lipuro 1% (10mg/ml) - SĐK VN-5720-10 - Thuốc gây tê - mê. Propofol-Lipuro 1% (10mg/ml) Nhũ tương để tiêm hoặc truyền - Propofol

Pulperyl solution for dental use

0
Pulperyl solution for dental use - SĐK VN-8838-04 - Thuốc gây tê - mê. Pulperyl solution for dental use Dung dịch thuốc - Lidocaine, Phenol, Eugenol