Danh sách

Xylocaine

0
Xylocaine - SĐK VN-6123-02 - Thuốc gây tê - mê. Xylocaine Dung dịch tiêm - Lidocaine

Xylocaine

0
Xylocaine - SĐK VN-6462-02 - Thuốc gây tê - mê. Xylocaine Thuốc mỡ - Lidocaine

Xylocaine Jelly

0
Xylocaine Jelly - SĐK VN-9797-05 - Thuốc gây tê - mê. Xylocaine Jelly Jelly - Lidocaine

Xylocaine Viscous

0
Xylocaine Viscous - SĐK VN-6464-02 - Thuốc gây tê - mê. Xylocaine Viscous Thuốc lỏng uống - Lidocaine

Xylonor spray

0
Xylonor spray - SĐK VN-0612-06 - Thuốc gây tê - mê. Xylonor spray Dung dịch phun mù - Lidocaine, Cetrimid

Novocain 3% 60mg/2ml

0
Novocain 3% 60mg/2ml - SĐK VNB-3108-05 - Thuốc gây tê - mê. Novocain 3% 60mg/2ml Dung dịch tiêm - Novocain

Thiopental Injection BP 1g

0
Thiopental Injection BP 1g - SĐK VN-9714-05 - Thuốc gây tê - mê. Thiopental Injection BP 1g Thuốc bột pha tiêm - Thiopental

Paciflam

0
Paciflam - SĐK VN-5118-10 - Thuốc gây tê - mê. Paciflam Dung dịch tiêm - Midazolam HCl

Tykacin Inj.

0
Tykacin Inj. - SĐK VN-5405-10 - Thuốc gây tê - mê. Tykacin Inj. Dung dịch tiêm gây tê tuỷ sống - Bupivacain HCl

Popofo Injection

0
Popofo Injection - SĐK VN-9677-10 - Thuốc gây tê - mê. Popofo Injection Dung dịch tiêm - Propofol