Danh sách

Thuốc Primaquin

0
Thuốc Primaquin Mã ATC P01BA03 . Tên quốc tế: Thuốc Primaquine ; Thuốc chống sốt rét.; Thuốc Primaquin Viên nén: 13,2 mg primaquin phosphat (7,5 mg primaquin base); 26,3 mg primaquin phosphat (15 mg primaquin base).

Thuốc Proguanil

0
Thuốc Proguanil Mã ATC P01BB01 . Tên quốc tế: Thuốc Proguanil ; Thuốc chống sốt rét.; Thuốc Proguanil Viên nén 100 mg dạng muối hydroclorid. Viên nén kết hợp 100 mg proguanil và 250 mg atovaquon.

Thuốc Mefloquin

0
Thuốc Mefloquin Mã ATC P01BC02 . Tên quốc tế: Thuốc Mefloquine ; Thuốc chống sốt rét.; Thuốc Mefloquin Viên nén 250 mg mefloquin hydroclorid (tương đương với 228 mg mefloquin base). Viên nén 274 mg mefloquin hydroclorid (tương đương với 250 mg mefloquin base).

Thuốc Artemether

0
Thuốc Artemether Mã ATC Chưa có . Tên quốc tế: Thuốc Artemether ; Thuốc chống sốt rét; Thuốc Artemether Viên nén 50 mg. Ống tiêm 100 mg/1 ml hoặc 80 mg/1 ml. Artemether trong dầu dừa tinh chế.

Thuốc Artemisinin

0
Thuốc Artemisinin Mã ATC Chưa có . Tên quốc tế: Thuốc Artemisinin ; Thuốc chống sốt rét; Thuốc Artemisinin Viên nén 250 mg; viên đạn 250 mg, 500 mg.