Danh sách

Zolotem 250

0
Zolotem 250 - SĐK VN2-185-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Zolotem 250 Viên nang gelatin cứng - Temozolomide 250mg

Zolotem-140

0
Zolotem-140 - SĐK VN2-134-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Zolotem-140 Viên nang cứng - Temozolomide 140mg

Zolotem-5

0
Zolotem-5 - SĐK VN2-135-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Zolotem-5 Viên nang cứng - Temozolomide 5mg

Zometa

0
Zometa - SĐK VN-21628-18 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Zometa Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 100ml dung dịch chứa Acid zoledronic (dưới dạng Acid zoledronic monohydrate) 4mg

Zykadia 150mg

0
Zykadia 150mg - SĐK VN2-651-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Zykadia 150mg Viên nang cứng - Ceritinib 150mg

Zodox 50

0
Zodox 50 - SĐK VN-9084-04 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Zodox 50 Bột đông khô pha tiêm truyền - Doxorubicine

Zenapax

0
Zenapax - SĐK VN-8132-04 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Zenapax Dung dịch tiêm - Daclizumab

Zexate

0
Zexate - SĐK VN-7934-03 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Zexate Viên nén - Methotrexate

Zitazonium

0
Zitazonium - SĐK VN-10126-05 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Zitazonium Viên nén - Tamoxifen

Zoledro-BFS

0
Zoledro-BFS - SĐK VD-30327-18 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Zoledro-BFS Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền - Mỗi ống 5 ml dung dịch chứa Acid zoledronic 5 mg