Danh sách

Nanggelatin rỗng số 1

0
Nanggelatin rỗng số 1 - SĐK VNB-3771-05 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Nanggelatin rỗng số 1 Nang - Gelatin

Nanggelatin rỗng số 2

0
Nanggelatin rỗng số 2 - SĐK VNB-3772-05 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Nanggelatin rỗng số 2 Nang - Gelatin

Nanggelatin rỗng số 3

0
Nanggelatin rỗng số 3 - SĐK VNB-3773-05 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Nanggelatin rỗng số 3 Nang - Gelatin

Rheodextran 10% in Salin Solution Infusia

0
Rheodextran 10% in Salin Solution Infusia - SĐK VN-9983-05 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Rheodextran 10% in Salin Solution Infusia Dung dịch tiêm truyền - Dextran 40, sodium chloride

Tinh bột ngô

0
Tinh bột ngô - SĐK VNB-2766-05 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Tinh bột ngô Bao 50kg - Tinh Bột ngô

Dextran 70

0
Dextran 70 - SĐK VN-0039-06 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Dextran 70 Dung dịch tiêm truyền-30g/500ml - Dextran 70

Bicea-Q Injection

0
Bicea-Q Injection - SĐK VN-10342-10 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Bicea-Q Injection Bột pha tiêm - Hyaluronidase

Dilu Tab (nguyên liệu)

0
Dilu Tab (nguyên liệu) - SĐK VNA-4658-01 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Dilu Tab (nguyên liệu) Nguyên liệu - Tinh Bột sắn

DHLLD Injection

0
DHLLD Injection - SĐK VN-11146-10 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. DHLLD Injection Bột pha tiêm - Hyaluronidase

Infukoll HES

0
Infukoll HES - SĐK VN-5720-01 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Infukoll HES Dung dịch tiêm truyền - Tinh bột Polyhydroxyethyl