Danh sách

Nanggelatin rỗng số 1

0
Nanggelatin rỗng số 1 - SĐK VNB-3771-05 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Nanggelatin rỗng số 1 Nang - Gelatin

Nanggelatin rỗng số 2

0
Nanggelatin rỗng số 2 - SĐK VNB-3772-05 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Nanggelatin rỗng số 2 Nang - Gelatin

Nanggelatin rỗng số 3

0
Nanggelatin rỗng số 3 - SĐK VNB-3773-05 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Nanggelatin rỗng số 3 Nang - Gelatin

Rheodextran 10% in Salin Solution Infusia

0
Rheodextran 10% in Salin Solution Infusia - SĐK VN-9983-05 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Rheodextran 10% in Salin Solution Infusia Dung dịch tiêm truyền - Dextran 40, sodium chloride

Tinh bột ngô

0
Tinh bột ngô - SĐK VNB-2766-05 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Tinh bột ngô Bao 50kg - Tinh Bột ngô

Vabiotech-Albumin 20%

0
Vabiotech-Albumin 20% - SĐK VN-5456-08 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Vabiotech-Albumin 20% Dung dịch tiêm 20% - Albumin huyết thanh người

Dilu Tab (nguyên liệu)

0
Dilu Tab (nguyên liệu) - SĐK VNA-4658-01 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Dilu Tab (nguyên liệu) Nguyên liệu - Tinh Bột sắn

Cealb

0
Cealb - SĐK VN-2735-07 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Cealb Dung dịch tiêm truyền-20% - Albumin

Infukoll HES

0
Infukoll HES - SĐK VN-5720-01 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Infukoll HES Dung dịch tiêm truyền - Tinh bột Polyhydroxyethyl

Albutein

0
Albutein - SĐK VN-5356-01 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Albutein Dung dịch tiêm truyền - Albumin