Danh sách

Visecin

0
Visecin - SĐK V967-H12-05 - Thuốc hướng tâm thần. Visecin Viên nén bao phim - Levomepromazine maleat

Zepradon-40

0
Zepradon-40 - SĐK VN-2526-06 - Thuốc hướng tâm thần. Zepradon-40 Viên nang-Ziprasidone 40mg - Ziprasidone hydrochloride

Vomina 50

0
Vomina 50 - SĐK VNA-0204-02 - Thuốc hướng tâm thần. Vomina 50 Viên nén - Dimenhydrinate

Zoltsan

0
Zoltsan - SĐK VN-6990-02 - Thuốc hướng tâm thần. Zoltsan Viên nén - Zolpidem

Xu Meton

0
Xu Meton - SĐK VD-1621-06 - Thuốc hướng tâm thần. Xu Meton Viên nang - Piracetam

Zypeace OD tab 10mg

0
Zypeace OD tab 10mg - SĐK VN-21390-18 - Thuốc hướng tâm thần. Zypeace OD tab 10mg Viên nén - Olanzapine 10mg

Vinphazam

0
Vinphazam - SĐK VD-19063-13 - Thuốc hướng tâm thần. Vinphazam Viên nang cứng - Piracetam 400mg; Cinarizin 25mg

Vinphazam

0
Vinphazam - SĐK VD-19063-13 - Thuốc hướng tâm thần. Vinphazam Viên nang cứng - Piracetam 400mg; Cinarizin 25mg

Vinpocetine 10mg/2ml

0
Vinpocetine 10mg/2ml - SĐK VD-30441-18 - Thuốc hướng tâm thần. Vinpocetine 10mg/2ml Dung dịch tiêm - Mỗi ống 2ml chứa Vinpocetin 10mg

Vixtiplat

0
Vixtiplat - SĐK VD-19765-13 - Thuốc hướng tâm thần. Vixtiplat Viên nén dài - Acetyl leucin 500mg