Danh sách

Young II Sulpiride Capsule

0
Young II Sulpiride Capsule - SĐK VN-0901-06 - Thuốc hướng tâm thần. Young II Sulpiride Capsule Viên nang-50mg - Sulpiride

Yuyutacol

0
Yuyutacol - SĐK VN-10186-05 - Thuốc hướng tâm thần. Yuyutacol Dung dịch tiêm - Citicoline

Zoloft

0
Zoloft - SĐK VN-7523-03 - Thuốc hướng tâm thần. Zoloft Viên nén - Sertraline

Zotral 50

0
Zotral 50 - SĐK VN-5564-01 - Thuốc hướng tâm thần. Zotral 50 Viên nén bao phim - Sertraline

Zyprexa

0
Zyprexa - SĐK VN-9557-05 - Thuốc hướng tâm thần. Zyprexa Viên nén bao phim - Olanzapine

Zyprexa

0
Zyprexa - SĐK VN-9558-05 - Thuốc hướng tâm thần. Zyprexa Viên nén bao phim - Olanzapine

Zeldox

0
Zeldox - SĐK VN-8508-04 - Thuốc hướng tâm thần. Zeldox Viên nang - Ziprasidone

VinTicin 25mg

0
VinTicin 25mg - SĐK V336-H12-05 - Thuốc hướng tâm thần. VinTicin 25mg Viên nén bao phim - Levomepromazine

Zepradon-20

0
Zepradon-20 - SĐK VN-2525-06 - Thuốc hướng tâm thần. Zepradon-20 Viên nang-Ziprasidone 20mg - Ziprasidone hydrochloride

Visecin

0
Visecin - SĐK V967-H12-05 - Thuốc hướng tâm thần. Visecin Viên nén bao phim - Levomepromazine maleat