Danh sách

Veganime

0
Veganime - SĐK VN-2017-06 - Thuốc phụ khoa. Veganime Viên nén đặt âm đạo-100mg - Clotrimazole

Sagoplix

0
Sagoplix - SĐK VNS-0158-02 - Thuốc phụ khoa. Sagoplix Thuốc bột phụ khoa - Boric acid, phèn chua, copper sulfate, Menthol

Stazol Vag Supp 150mg ‘Standard’

0
Stazol Vag Supp 150mg 'Standard' - SĐK VN-8981-04 - Thuốc phụ khoa. Stazol Vag Supp 150mg 'Standard' Viên đặt âm đạo - Econazole

Vagimeclo

0
Vagimeclo - SĐK VN-9737-10 - Thuốc phụ khoa. Vagimeclo Viên nén - Metronidazole; Clotrimazole; Lactic acid bacillus

Valgisup

0
Valgisup - SĐK VN-2181-06 - Thuốc phụ khoa. Valgisup Viên nang đặt âm đạo - Clindamycin phosphate, Miconazole nitrite

Validemax

0
Validemax - SĐK S37-H12-05 - Thuốc phụ khoa. Validemax Dung dịch dùng ngoài - copper sulfate, sodium lauryl sulfate, Citric acid

Vanober

0
Vanober - SĐK VN-21378-18 - Thuốc phụ khoa. Vanober Viên đạn đặt âm đạo - Mỗi viên chứa Metronidazol 100mg; Miconazol nitrat 100mg

Vigisup susp. soft capsule

0
Vigisup susp. soft capsule - SĐK VN-1278-06 - Thuốc phụ khoa. Vigisup susp. soft capsule Viên đặt - Neomycin sulfate, Nystatin, Polymyxin B sulfate

Vigisup Susp. Soft Capsule

0
Vigisup Susp. Soft Capsule - SĐK VN-21302-18 - Thuốc phụ khoa. Vigisup Susp. Soft Capsule Viên nang mềm đặt âm đạo - Neomycin (tương đương 35mg, dưới dạng Neomycin Sulfat) 35000 IU; Nystatin 100000 IU; Polymyxin B Sulfat 35000 IU
Thuốc Shinpoong Cristan 100mg - SĐK VNB-2154-04

Shinpoong Cristan 100mg

0
Shinpoong Cristan 100mg - SĐK VNB-2154-04 - Thuốc phụ khoa. Shinpoong Cristan 100mg Viên nén đặt phụ khoa - Clotrimazole