Danh sách

Thuốc Shinpoong Cristan 100mg - SĐK VNB-2154-04

Shinpoong Cristan 100mg

0
Shinpoong Cristan 100mg - SĐK VNB-2154-04 - Thuốc phụ khoa. Shinpoong Cristan 100mg Viên nén đặt phụ khoa - Clotrimazole

Solgynopic

0
Solgynopic - SĐK S779-H12-05 - Thuốc phụ khoa. Solgynopic Dung dịch dùng ngoài - Boric acid, copper sulfate, Picric acid, Menthol, Tinh dầu bạc hà

Te tryn An

0
Te tryn An - SĐK VNA-1751-04 - Thuốc phụ khoa. Te tryn An Viên nén đặt âm đạo - Chloramphenicol, Dexamethasone, Nystatin, Metronidazole

Tecvional

0
Tecvional - SĐK VNB-3426-05 - Thuốc phụ khoa. Tecvional Viên nén đặt âm đạo - Chloramphenicol, Dexamethasone acetate, Nystatin, Metronidazole

Thuốc vệ sinh phụ nữ

0
Thuốc vệ sinh phụ nữ - SĐK VNS-0005-02 - Thuốc phụ khoa. Thuốc vệ sinh phụ nữ Thuốc bột - Berberine, phèn chua

Veganime

0
Veganime - SĐK VN-2017-06 - Thuốc phụ khoa. Veganime Viên nén đặt âm đạo-100mg - Clotrimazole

Sagoplix

0
Sagoplix - SĐK VNS-0158-02 - Thuốc phụ khoa. Sagoplix Thuốc bột phụ khoa - Boric acid, phèn chua, copper sulfate, Menthol

Stazol Vag Supp 150mg ‘Standard’

0
Stazol Vag Supp 150mg 'Standard' - SĐK VN-8981-04 - Thuốc phụ khoa. Stazol Vag Supp 150mg 'Standard' Viên đặt âm đạo - Econazole

Vagimeclo

0
Vagimeclo - SĐK VN-9737-10 - Thuốc phụ khoa. Vagimeclo Viên nén - Metronidazole; Clotrimazole; Lactic acid bacillus

Valgisup

0
Valgisup - SĐK VN-2181-06 - Thuốc phụ khoa. Valgisup Viên nang đặt âm đạo - Clindamycin phosphate, Miconazole nitrite