Danh sách

Thuốc Magaldrate

0
Thuốc Magaldrate. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa. Thành phần Magaldrate. Biệt dược Magaldrat Myantacid II, Myantacid II, Mylenfa II, Simagal, Cyprofort, Simagal Suspension

Thuốc Ursodiol

0
Thuốc Ursodiol. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa. Thành phần Ursodiol. Biệt dược pendo-Ursodiol C 250 mg, pendo-Ursodiol C 500 mg, pms -Ursodiol C 500mg, PMS-Ursodiol C 250mg, Unoursodiol-300 Viên nén,Viên nang

Thuốc Cellulase

0
Thuốc Cellulase. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa. Thành phần Cellulase. Biệt dược Azintal forte, Didhanamax, Flatonbilim, Gesmix Cap., Panthicone-F Tab, Pantyrase Cellulase có thể "phá vỡ" phân tử cellulose thành các monosaccharide ("đường đơn") như beta-glucose, hoặc thành các polysaccharide ngắn hơn và oligosaccharide. Sự phân hủy cellulose có tầm quan trọng đáng kể về kinh tế, bởi vì nó giúp biến thành phần chính của thực vật thành sản phẩm để tiêu thụ và sử dụng trong các phản ứng liên quan đến sự thủy phân của các liên kết 1,4-beta-D-glycosidic trong cellulose, hemicellulose, lichenin và beta-D-glucan trong ngũ cốc. Bởi vì các phân tử cellulose liên kết chặt chẽ với nhau, phân giải cellulose là tương đối khó khăn so với sự phân hủy của các polysaccharide khác, chẳng hạn như tinh bột.

Thuốc Lactase

0
Thuốc Lactase. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa. Thành phần Lactase. Biệt dược Lactose là một loại đường được tìm thấy trong các sản phẩm sữa. Enzym Lactase thường được cơ thể sản xuất để giúp phá vỡ (tiêu hóa) đường sữa. Không dung nạp Lactose xảy ra khi cơ thể sản xuất một lượng thấp enzyme enzyme. Sản phẩm này là một chất bổ sung enzyme được sử dụng để giúp những người gặp khó khăn trong việc tiêu hóa sữa và các sản phẩm từ sữa khác ( không dung nạp đường sữa ). 

Thuốc Tenapanor

0
Thuốc Tenapanor. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa. Thành phần Tenapanor. Biệt dược Ibsrela Viên nén

Thuốc Pancrelipase

0
Thuốc Pancrelipase. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa. Thành phần Pancrelipase. Biệt dược Gesmix Cap., Oziagestopan Viên nang, viên nén bao phim; Viên nang giải phóng chậm; Thuốc bột

Thuốc Nhôm hydroxyd

0
Thuốc Nhôm hydroxyd. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa. Thành phần Nhôm hydroxyd. Biệt dược nhôm hydroxyd gel Hull, Mathomax tab, Mathomax-s gel plus, Meyermil gel, Nhôm hydroxyd 13 %, Simegaz Plus

Thuốc Ademetionine

0
Thuốc Ademetionine. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa. Thành phần Ademetionine. Biệt dược Transmetil 500mg, Transmetil 500mg Viên nén bao tan trong ruột 500 mg : 1 vỉ x 10 viên, Bột pha tiêm 500 mg/5 ml : 1 lọ bột đông khô + 5 mL dung môi

Thuốc Clidinium bromide

0
Thuốc Clidinium bromide. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa. Thành phần Clidinium bromide. Biệt dược Clidinium Bromid Porsuconyn Capsules

Thuốc Palonosetron

0
Thuốc Palonosetron. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa. Thành phần Palonosetron. Biệt dược Aloxi, Aloxi solution for Injection, Palohalt, Sendatron 250 microgram, Zoralon Dung dịch tiêm, thuốc tiêm