Danh sách

Thuốc Epalrestat

0
Thuốc Epalrestat. Nhóm Thuốc hướng tâm thần. Thành phần Epalrestat. Biệt dược Epalrest 50mg Viên nén bao phim

Thuốc Temazepam

0
Thuốc Temazepam. Nhóm Thuốc hướng tâm thần. Thành phần Temazepam. Biệt dược Alsaban, Alsaban, Alsaban Viên nén,Viên nang

Thuốc Zolmitriptan

0
Thuốc Zolmitriptan. Nhóm Thuốc hướng tâm thần. Thành phần Zolmitriptan. Biệt dược Zomig Viên nén,Thuốc xịt mũi

Thuốc Lasmiditan

0
Thuốc Lasmiditan. Nhóm Thuốc hướng tâm thần. Thành phần Lasmiditan. Biệt dược Reyvow Điều trị  các cơn đau nửa đầu cấp tính ở người lớn;

Thuốc Agomelatine

0
Thuốc Agomelatine. Nhóm Thuốc hướng tâm thần. Thành phần Agomelatine. Biệt dược Valdoxan Viên nén bao phim

Thuốc Paliperidon

0
Thuốc Paliperidon. Nhóm Thuốc hướng tâm thần. Thành phần Paliperidon. Biệt dược Invega, Invega, Invega Sustenna, Invega Sustenna, Invega Sustenna, Invega Sustenna Viên nén giải phóng kéo dài;Hỗn dịch tiêm giải phóng kéo dài

Thuốc Perampanel

0
Thuốc Perampanel. Nhóm Thuốc hướng tâm thần. Thành phần Perampanel. Biệt dược Fycompa 2 mg, Fycompa 4 mg, Fycompa 8 mg Viên nén bao phim

Thuốc Varenicline

0
Thuốc Varenicline. Nhóm Thuốc hướng tâm thần. Thành phần Varenicline. Biệt dược Champix, Champix, Champix Viên nén bao phim

Thuốc Brexpiprazol

0
Thuốc Brexpiprazol. Nhóm Thuốc hướng tâm thần. Thành phần Brexpiprazol. Biệt dược Rexulti , Rexulti , Rexulti , Rexulti , Rexulti , Rexulti Viên nén bao phim

Thuốc Natri Valproate

0
Thuốc Natri Valproate. Nhóm Thuốc hướng tâm thần. Thành phần Natri Valproate. Biệt dược Sodium Valproate Valproat 200mg