Danh sách

Thuốc Vắc Xin Sởi

0
Thuốc Vắc Xin Sởi Mã ATC J07BD01 (Measles, live attenuated) . Tên quốc tế: Thuốc Vaccinum morbillorum vivum ; Vắc xin sống giảm độc lực; Thuốc Vắc Xin Sởi Thuốc tiêm: Lọ hoặc ống tiêm chứa 1 liều, 5 liều, 10 liều vắc xin đông khô. Mỗi liều 0,5 ml vắc xin sau khi pha chứa không dưới một lượng tương đương 1 000 CCID50 và thành phần khác: Khoảng 25 microgam neomycin. Vắc xin không chứa chất bảo quản, chất sát khuẩn và chất tẩy rửa.

Thuốc Vắc Xin Bại Liệt (Uống)

0
Thuốc Vắc Xin Bại Liệt (Uống) Mã ATC J07BF01 (Poliomyelitis, oral, monovalent, live attenuated); J07BF02 (Poliomyelitis, oral, trivalent, liveattenuated); J07BF04 (Poliomyelitis, oral, bivalent, live attenuated) . Tên quốc tế: Thuốc Vaccinum poliomyelitidis per orale ; Vắc xin sống giảm độc lực; Thuốc Vắc Xin Bại Liệt (Uống) Hỗn dịch dùng để uống. Vắc xin bại liệt uống là chế phẩm có chứa virus bại liệt sống giảm độc lực, gồm 3 typ 1, 2 và 3 được nuôi cấy trên các dòng tế bào thích hợp. Vắc xin bao gồm một trong 3 typ hoặc phối hợp cả 3 typ virus bại liệt nói trên và được pha chế thích hợp cho đường uống.

Thuốc Vắc Xin Rubella

0
Thuốc Vắc Xin Rubella Mã ATC J07BJ01 (Rubella, live attenuated) . Tên quốc tế: Thuốc Vaccinum rubellae vivum ; Vắc xin sống giảm độc lực; Thuốc Vắc Xin Rubella Thuốc tiêm (mỗi lọ chứa một liều đơn dạng bột đông khô, hoàn nguyên thành 0,5 ml ngay trước khi sử dụng): Chế phẩm chứa chủng virus rubella phù hợp đã làm giảm độc lực được nuôi cấy trong tế bào lưỡng bội người (WI-38 cell hoặc MRC 5) hoặc tế bào phôi vịt hoặc theo lựa chọn của nhà sản xuất. Mỗi liều vắc xin chứa không ít hơn 1 000 CCID50