Danh sách

Cao ích mẫu TW3

0
Cao ích mẫu TW3 - SĐK VD-33172-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Cao ích mẫu TW3 Cao lòng - Mỗi chai 100ml chứa ích mẫu 80g; Hương phụ 25g; Ngải cứu 20g

Cam thảo chế

0
Cam thảo chế - SĐK VD-33313-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Cam thảo chế Nguyên liệu làm thuốc - Mỗi 1 kg chứa Cam thảo 1 kg

Bảo nhi Đông Dược Việt

0
Bảo nhi Đông Dược Việt - SĐK VD-33191-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bảo nhi Đông Dược Việt Thuốc cốm - Cao lỏng hỗn hợp dược liệu 1,2ml (tương đương 5.850mg dược liệu, bao gồm Sa sâm 900mg; Bạch truật 600mg; Hoài sơn 900mg; Trần bì 300mg; Thần khúc 300mg; Phục linh 900mg; Cam thảo 300mg; Bạch biển đậu 600mg; Sơn tra 600mg; Bạch thược 450mg)

Cảm xuyên hương

0
Cảm xuyên hương - SĐK VD-33855-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Cảm xuyên hương Viên nang cứng - Cao đặc hỗn hợp dược liệu 36 mg tương ứng với các dược liệu Xuyên khung 170 mg; Hương phụ 190 mg; Cam thảo 7 mg; Bột hỗn hợp dược liệu 283 mg gồm các dược liệu Bột bạch chỉ 250 mg; Bột gừng 23 mg; Bột quế 10 mg

Bát vị

0
Bát vị - SĐK VD-33688-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bát vị Viên nang cứng - Cao đặc hỗn hợp A 400mg (tương đương 1518mg dược liệu, gồm Thục địa 528mg; Hắc phụ tử 66mg; Sơn thù 264mg; Mẫu đơn bì 198mg; Hoài sơn 264mg; Bạch phục linh 198mg); Cao đặc hỗn hợp B 13mg (tương đương 264mg dược liệu, gồm có Quế chi 66mg; Trạch tả 198mg)

Cảm xuyên hương plus

0
Cảm xuyên hương plus - SĐK VD-33657-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Cảm xuyên hương plus Siro - Mỗi 60 ml siro chứa các chất chiết được từ dược liệu tương đương Xuyên khung 12 g; Bạch chi 14 g; Hương phụ 12 g; Quế chi 2 g; Sinh khương 0,5 g; Cam thảo bắc 0,5 g;

Bát vị TW3

0
Bát vị TW3 - SĐK VD-33169-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bát vị TW3 Viên nang cứng - Hoài sơn là gì' href='../thuoc-goc-2382/hoai-son.aspx'>Hoài sơn 150mg;Phụ tử chế 55mg; Quế 55mg; Trạch tả là gì' href='../thuoc-goc-2383/trach-ta.aspx'>Trạch tả 50mg; Cao đặc dược liệu tương đương (Thục địa 200mg; Sơn Thù 200mg; Bạch linh 150mg; Mẫu đơn bì 150mg; Trạch tả 100mg;Hoài sơn 50mg) 370mg

Camsottdy.TW3

0
Camsottdy.TW3 - SĐK VD-33171-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Camsottdy.TW3 Viên nang cứng - Xuyên khung112mg; Khương hoạt 84mg; Phòng phong 56mg;Thương truật 56mg; Bạch chỉ 56mg; Sinh địa 56mg; Hoàng cầm 56mg; Cam thảo 28mg; Tế tân 28mg

Bổ phế – BVP

0
Bổ phế - BVP - SĐK VD-33216-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bổ phế - BVP Siro - 100 ml cao lỏng hỗn hợp dược liệu tương ứng với các dược liệu sau Bách bộ 5g; Tỳ bà diệp 2,6g; Bán hạ chế 1,5g; Tang bạch bì 1,5g; Cát cánh 1,366g;Bạc Hà 1,333g; Mơ muối 1,126g; Thiên môn 0,966g; Bạch linh 0,72g; Cam thảo 0,473g; Ma hoàng 0,525g; Phèn ch

Bổ thận dương TW3

0
Bổ thận dương TW3 - SĐK VD-33170-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bổ thận dương TW3 Hoàn cứng - Mỗi túi 5g chứa Thục địa 0,770g; Hoài sơn 0,385g; Khiếm thực 0,385g; Táo chua 0,385g; Thạch hộc 0,285g;Tỳ giải 0,195g; Phụ tử chế 0,095g; Quế 0,095g