Danh sách

Thuốc Pegfilgrastim

0
Thuốc Pegfilgrastim. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Thành phần Pegfilgrastim. Biệt dược NEULASHM, Neulastim, Peglasta Dung dịch tiêm

Thuốc Romosozumab

0
Thuốc Romosozumab. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Thành phần Romosozumab. Biệt dược romosozumab-aqqg EVENITY

Thuốc Trastuzumab emtansine

0
Thuốc Trastuzumab emtansine. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Thành phần Trastuzumab emtansine. Biệt dược Kadcyla Dung dịch tiêm

Thuốc Trastuzumab

0
Thuốc Trastuzumab. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Thành phần Trastuzumab. Biệt dược Herceptin Herceptin, Herceptin, Herceptin®, Herceptin, Herceptin, Herceptin

Thuốc Secukinumab

0
Thuốc Secukinumab. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Thành phần Secukinumab. Biệt dược Fraizeron,Cosentyx – Vảy nến thể mảng mức độ trung bình đến nặng ở những bệnh nhân người lớn có chỉ định điều trị đường toàn thân hoặc quang liệu pháp.– Viêm khớp vảy nến: đơn vị hoặc kết hợp với methotrexate được chỉ định với bệnh nhân người lớn bị viêm khớp vảy nến giai đoạn hoạt động khi đáp ứng không đầy đủ với trị liệu các thuốc chống thấp khớp làm thay đổi diễn biến bệnh(DMARD)– Viêm cột sống dính khớp giai đoạn hoạt động đáp ứng không đầy đủ với trị liệu thông thường

Thuốc Eltrombopag

0
Thuốc Eltrombopag. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Thành phần Eltrombopag. Biệt dược Revolade 25mg, Revolade 50mg Viên nén bao phim

Thuốc Pimecrolimus

0
Thuốc Pimecrolimus. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Thành phần Pimecrolimus. Biệt dược Elidel Thuốc mỡ, kem bôi da

Thuốc Apremilast

0
Thuốc Apremilast. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Thành phần Apremilast. Biệt dược OTEZLA Viên nén

Thuốc Durvalumab

0
Thuốc Durvalumab. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Thành phần Durvalumab. Biệt dược Imfinzi Dung dịch tiêm truyền

Thuốc Mycophenolic acid

0
Thuốc Mycophenolic acid. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Thành phần Mycophenolic acid. Biệt dược Mycophenolat mofetil Myfortic 180mg, Myfortic 360mg