Danh sách

Rowatinex

0
Rowatinex - SĐK VN-6488-02 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Rowatinex Viên nang mềm - Pinene, Camphene, Cineol, Fenchone, Borneol, Anethol

Soliget Tablets 5mg

0
Soliget Tablets 5mg - SĐK VN1-749-12 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Soliget Tablets 5mg Viên nén bao phim - Solifenacin succinate

Soliget Tablets 5mg

0
Soliget Tablets 5mg - SĐK VN2-201-13 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Soliget Tablets 5mg Viên nén bao phim - Solifenacin succinate 5mg

Sunvesizen Tablets 10 mg

0
Sunvesizen Tablets 10 mg - SĐK VN-21447-18 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Sunvesizen Tablets 10 mg Viên nén bao phim - Solifenacin succinate 10 mg

Tamsi

0
Tamsi - SĐK VN-5416-10 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Tamsi Viên nang giải phóng hoạt chất biến đổi - Tamsulosin HCl

Tamsustad

0
Tamsustad - SĐK VD-2243-06 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Tamsustad Viên nang - Tamsulosin hydrochloride

Unibald tablet

0
Unibald tablet - SĐK VN-1553-06 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Unibald tablet Viên nén bao phim-5mg - Finasteride

Uronal SR

0
Uronal SR - SĐK VN-0300-06 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Uronal SR Viên nén giải phóng chậm-0,2mg - Tamsulosin

Vesicare 10mg

0
Vesicare 10mg - SĐK VN1-281-10 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Vesicare 10mg Viên nén bao phim - Solifenacin succinate

Avodirat

0
Avodirat - SĐK VD-30827-18 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Avodirat Viên nang cứng - Dutasterid 0,5mg