Danh sách

Sunvesizen Tablets 10 mg

0
Sunvesizen Tablets 10 mg - SĐK VN-21447-18 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Sunvesizen Tablets 10 mg Viên nén bao phim - Solifenacin succinate 10 mg

Avodirat

0
Avodirat - SĐK VD-30827-18 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Avodirat Viên nang cứng - Dutasterid 0,5mg

Tamsi

0
Tamsi - SĐK VN-5416-10 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Tamsi Viên nang giải phóng hoạt chất biến đổi - Tamsulosin HCl

Daceram

0
Daceram - SĐK VN-5399-10 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Daceram Viên nén bao phim - Finasteride

Tamsustad

0
Tamsustad - SĐK VD-2243-06 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Tamsustad Viên nang - Tamsulosin hydrochloride

Genurin

0
Genurin - SĐK VN-5383-10 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Genurin Viên nén bao phim - Flavoxate hydrochlorid

Unibald tablet

0
Unibald tablet - SĐK VN-1553-06 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Unibald tablet Viên nén bao phim-5mg - Finasteride

Midasol

0
Midasol - SĐK VNB-1370-04 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Midasol Viên bao đường - Râu mèo, Bromo Camphor, Methylene blue

Uronal SR

0
Uronal SR - SĐK VN-0300-06 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Uronal SR Viên nén giải phóng chậm-0,2mg - Tamsulosin

Proscar

0
Proscar - SĐK VN-9345-05 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Proscar Viên nén bao phim - Finasteride