Danh sách

Zydantax Injection

0
Zydantax Injection - SĐK VN-9012-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zydantax Injection Thuốc bột pha tiêm - Cefotaxime

Zyfitax Injection

0
Zyfitax Injection - SĐK VN-9013-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zyfitax Injection Thuốc bột pha tiêm - Ceftriaxone

Zygiro

0
Zygiro - SĐK VN-0774-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zygiro Viên nén bao phim-150mg - Roxithromycin

Zymycin

0
Zymycin - SĐK VN-9904-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zymycin Viên nang - Azithromycin

Zyquin

0
Zyquin - SĐK VN-8595-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zyquin Viên nén - Gatifloxacin

Zytaz 1000 Injection

0
Zytaz 1000 Injection - SĐK VN-9014-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zytaz 1000 Injection Thuốc bột pha tiêm - Ceftazidime

Zylyte 100 DT

0
Zylyte 100 DT - SĐK VN-9554-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zylyte 100 DT Viên nén phân tán - Azithromycin

Zyroxime 750 Injection

0
Zyroxime 750 Injection - SĐK VN-5284-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zyroxime 750 Injection Bột pha tiêm - Cefuroxime natri

Zycefim 1000 Injection

0
Zycefim 1000 Injection - SĐK VN-9006-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zycefim 1000 Injection Thuốc bột pha tiêm - Cefotaxime

Zycin DT

0
Zycin DT - SĐK VN-5776-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zycin DT Viên nén - Azithromycin