Danh sách

Thuốc Ngũ gia bì chân chim

0
Thuốc Ngũ gia bì chân chim. Nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật. Thành phần Ngũ gia bì chân chim. Biệt dược Cây chân chim, cây lằng, sâm nam Hoàn cao trăn, Hyđan Caps, Hyđan Tab, Ngũ gia bì chân chim, Phong tê thấp HD, Phong thấp Nam hà