Danh sách

Tracrium

0
Tracrium - SĐK VN-5840-01 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Tracrium Dung dịch tiêm - Atracurium Besylate

Vinphacol

0
Vinphacol - SĐK VD-19514-13 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Vinphacol Dung dịch tiêm - Tolazolin HCI 10mg/1ml

Volte

0
Volte - SĐK VN-6363-02 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Volte Viên nén - Chlorphenesin Carbamate

Zamko 25

0
Zamko 25 - SĐK VD-30504-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Zamko 25 Viên nén bao phim - Baclofen 25mg

Zonaxson

0
Zonaxson - SĐK VN-5349-10 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Zonaxson Viên nén bao phim - Eperisone HCl

Tadalafil MP

0
Tadalafil MP - SĐK VD-30633-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Tadalafil MP Viên nén bao phim - Tadalafil 10mg

Talpax Tablet

0
Talpax Tablet - SĐK VN-1760-06 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Talpax Tablet Viên nén bao phim-125mg - Chlorphenesin Carbamate

Tolperison

0
Tolperison - SĐK VD-0607-06 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Tolperison Viên nén bao phim - Tolperisone hydrochloride

Toperis

0
Toperis - SĐK VN-6163-02 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Toperis Viên nén bao đường - Tolperisone

Ton-dine F.C. tab. 50mg Standard

0
Ton-dine F.C. tab. 50mg Standard - SĐK VN-1688-06 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Ton-dine F.C. tab. 50mg Standard Viên nén bao phim-50mg - Eperisone hydrochloride